Speeltuin Noordse Park

Theater_Speeltuin_Noordse_Park_met_Link_Anders_is_Leuk

In Speeltuin Noordse Park biedt Link de kinderen een unieke speel-leeromgeving. De kinderen maken tijdens o.a. inloopactiviteiten en projecten kennis met muziek, dans, bewegen en theater. Spelen staat centraal. Link laat kinderen talent ontdekken, samenwerken en doen. Samenwerken, plezier beleven aan eigen en andermans talent, waardering en respect voor elkaar zijn belangrijke ingrediënten.

Link is voor iedereen! Link Academie biedt lessen, workshops en projecten voor kinderen en jongeren, het basis- en voortgezet onderwijs, bso’s, kinderopvang en organisaties in de wijk en de stad.

Speeltuin Noordse Park is een prachtige buitenspeeltuin met veel mogelijkheden voor sport, spel en bewegen. De binnenruimte van de speeltuin is multifunctioneel opgezet en verandert regelmatig in Theater Noordse Park.

Speeltuin Noordse Park, adres: Lagenoord 28 a, Utrecht

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.