Lesaanbod

flyer_lesaanbod_link_SpeeltuinNoordsePark_website

Djembe, dansen, bewegen, je eigen productie maken en presenteren … je maakt ermee kennis en leert meer bij de Link Academie.

Meedoen? Laat het vóóraf even weten. Je kunt een email sturen naar link2move@yahoo.com o.v.v. naam, leeftijd en les(sen), of spreek Saskia of Odak aan in Speeltuin Noordse Park.

Tarieven:

losse les: €5,- (contant vooraf aan de les aan de docent betalen)

lesblok week 44 t/m week 51: 8 lessen voor €40,-

inschrijfgeld: geen

Kortingen

U-pas :betaling met U-pas budget is mogelijk (alleen geldig voor de betaling van een heel lesblok)

JCF     :bij onvoldoende financiële middelen kan in overleg een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds gedaan worden

De lessen worden gegeven door Odak en Saskia. Zij zijn de drijvende kracht achter Link en geven op o.a. verschillende (basis)scholen en bso’s les in dans, theater en muziek. In de wijk zijn zij te zien op school-, wijk- en buurtfeesten, festivals én Speeltuin Noordse Park waar zij medebeheerders zijn en allerlei inloopactiviteiten organiseren. Odak en Saskia zijn beiden professioneel theater en dansmakers. Odak is een getraind Fysiek Theater en Muziek docent en theatermaker, Saskia is getraind in Horton, Jazz, Contemporary en Moderne Afrikaanse Dans.

 

De lessen:

Danssport 4+ / 9+

Een les waarin bewegen, sport en dans één worden. Hou je van bewegen en experimenteren dan is dit de les voor jou. De les begint sportief, je experimenteert met o.a. acrobatiek en urban dance bewegingen en sluit de les af met een sportieve cool down. Je beweegt, danst op verschillende soorten muziek en er is veel ruimte om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Productiegroep 9+

Om in de productiegroep mee te kunnen doen volg je minimaal één andere les bij de Link Academie. Je gaat in een team werken aan een korte productie. Van het verhaal, het decor, de kostuums, het licht, het geluid, de muziek  en de performance; je leert wat er allemaal bij komt kijken en hoe je met elkaar in een korte tijd een krachtig optreden kunt maken. En natuurlijk ga je dit aan een echt publiek laten zien.

Dans Toddler 2+

Plezier beleven aan bewegen, samen dansen en muziek maken en ontdekken staan centraal. Op verhalende wijze, met fantasie en verbeelding en op verschillende soorten muziek maken we er elke week weer een gezellige les van.

Dans Kids 4+

We draaien, springen, rollen, dansen en bewegen op verschillende soorten muziek. Spelenderwijs leren de kinderen verschillende danstechnieken, samen te dansen en te spelen.

Dans Young 9+

Dansen in verschillende stijlen en op verschillende soorten muziek. Deze les is leuk voor iedereen die van dansen houdt. Je leert verschillende danstechnieken en studeert een choreografie in.

Djembé Theater 4+ / 9+

Ritme en expressie; je leert verschillende ritmes te spelen en er is ruimte om eigen gemaakte ritmes te laten horen. Samen maak je er een elke week een ‘Djembé party’ van want als je even niet stil kunt blijven zitten dan kun je altijd een dansje maken!

Horton Dans

Deze les is gebasseerd op de fundamentele principes van de Horton techniek. Dit is een moderne dans techniek met veel aandacht voor het opbouwen van fysieke kracht en lenigheid. Het biedt een geweldig alternatief voor de sportschool. Eenvoudige bewegingscombinaties met o.a. draaien en sprongen worden aangeleerd om muzikaliteit en dynamiek te introduceren.

 

2015-2016

Algemene Voorwaarden

 • Door inschrijving (middels het inschrijfformulier) bij de Link Academie verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en verklaart je de huisregels binnen de Link Academie na te leven;
 • Bij verhuizing wordt je verzocht je nieuwe adres door te geven. Tevens wordt je verzocht bij wijziging van je telefoonnummer dit te melden.
 • Tussentijds stoppen is mogelijk, dit dient schriftelijk gedaan te worden (per email / of brief). Je ontvangt van ons dan een bevestiging. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • Betaling van lesgeld vindt plaats vóóraf aan de lesperiode. Waneer betaling uitblijft kan de deelnemer niet (meer) deelnemen aan de lessen.
 • Betalingswijze a) Het lesgeld kan contant betaald worden of b) Het lesgeld kan overgemaakt worden op NL60 INGB 0001 9903 50 t.n.v. Stichting Jongerentheater Link te Utrecht o.v.v. voornaam, achternaam en lesgroep
 • bij betalings met het U-pas budget:

De U-pashouder krijgt jaarlijks een budget waarvan hij/zij activiteiten kan betalen. Het budget is voor volwassenen € 100 en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar € 225.
De procedure bij deelname met een U-pas is als volgt:
1. U-pashouders moeten bij deelname aan de Link Academie bij Jongerentheater Link aangeven welk deel van hun budget ze willen opgeven en welk deel er eventueel zelf wordt bijgedragen;
2. Jongerentheater Link claimt het opgegeven bedrag bij het U-pasbureau van de gemeente Utrecht;
3. De U-pashouder krijgt van de gemeente een mail of sms waarin aan hem/haar gevraagd wordt binnen 7 dagen bezwaar te maken als ze de claim niet willen honoreren;
4. Indien geen bezwaar gemaakt is kan de deelnemer deelnemen aan de lessen van de Link Academie.

 • Bij een minderjarig lid onder de 18 jaar, is een handtekening van wettelijke vertegenwoordiger vereist.
 • Indien een deelnemer afwezig is vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • De Link Academie heeft het recht acties te voeren en kortingen aan te bieden. Voor lopende overeenkomsten gelden deze acties en kortingen niet.
 • Vakanties: Tijdens de schoolvakanties (Midden-Nederland) vinden er geen lessen plaats.
 • De Link Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemer aan de activiteiten.
 • De Link Academie stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk en lichamelijk letsel opgelopen tijdens de lessen.

Huisregels:

 • de deelnemer is minimaal tien minuten voor aanvang van de les aanwezig op de locatie waar de les wordt gegeven;
 • de deelnemer draagt ten tijde van de lessen altijd sportkleding;
 • De deelnemers zullen respectvol met elkaar en met de docenten omgaan, indien dit niet het geval is kan toegang tot de les worden geweigerd.
Advertenties