stichting

Jongerentheater Link is in 2006 opgericht vanuit de Kenya Performing Arts Group; afgekort KPAG. Het idee Jongerentheater Link in Nederland op te richten komt voort uit de wens om een link te leggen tussen dat wat KPAG als werkwijze heeft ontwikkeld in Afrika/Kenia en kinderen, jongeren en jonge professionals in Nederland hiermee kennis te laten maken.

De stichting heeft ten doel:

  • het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van theater- en dansactiviteiten voor kinderen en jongeren, nationaal en internationaal, — zowel binnen het amateur- als het professionele werkveld en waar mogelijk in samenwerking met andere theater- en dansinitiatieven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in — de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het aanbieden van theater- en danstraining in de vorm van lessen, workshops, uitwisselingsprojecten en dergelijke;
  • het leiden en uitvoeren van creatieve werkprocessen en voorstellingen in — theaters, scholen, festivals en dergelijke;
  • het organiseren en leiden van forumsessies en discussies;
  • het promoten van lokale theater- en dansactiviteiten met aandacht voor de minderheden in de samenleving.

Dit alles door een positieve denkwijze bij kinderen en jongeren te stimuleren over zichzelf, de samenleving waarin zij leven en de rest van de wereld. De kinderen en jongeren worden actief betrokken bij zowel de organisatie als de — artistieke invulling van de creaties. Het uitgangspunt is het talent van deze kinderen en jongeren.

Je ziet Link bij jou in de buurt, op scholen, festivals, in theaters en de onconventionele podia. Link (bege)leidt creatieve werkprocessen en promoot lokale theater- en dansactiviteiten in Europa en Afrika, met name vanuit Nederland én Kenia.

Jongerentheater Link is proud of its ‘unconventional’ approach and upbeat to share, take part and define the cross feeding artistry.

anbi

doneren

 

 

 

Stichting Jongerentheater Link, Kamer van Koophandel 30214879

Advertenties