stichting

Jongerentheater Link is in 2006 opgericht vanuit de Kenya Performing Arts Group; afgekort KPAG. Het idee Jongerentheater Link in Nederland op te richten komt voort uit de wens om een actieve link te leggen tussen dat wat KPAG als werkwijze heeft ontwikkeld in Afrika/Kenia en kinderen, jongeren en jonge professionals in Nederland hiermee kennis te laten maken en de werkwijze in Nederland in te zetten.

De stichting heeft ten doel:

  • het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van theater- en dansactiviteiten voor kinderen en jongeren, nationaal en internationaal, — zowel binnen het amateur- als het professionele werkveld en waar mogelijk in samenwerking met andere theater- en dansinitiatieven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in — de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het aanbieden van theater- en danstraining in de vorm van lessen, workshops, uitwisselingsprojecten en dergelijke;
  • het leiden en uitvoeren van creatieve werkprocessen en voorstellingen in — theaters, scholen, festivals en dergelijke;
  • het organiseren en leiden van forumsessies en discussies;
  • het promoten van lokale theater- en dansactiviteiten met aandacht voor de minderheden in de samenleving.

Dit alles door een positieve denkwijze bij kinderen en jongeren te stimuleren over zichzelf, de samenleving waarin zij leven en de rest van de wereld. De kinderen en jongeren worden actief betrokken bij zowel de organisatie als de — artistieke invulling van de creaties. Het uitgangspunt is het talent van deze kinderen en jongeren.

Je ziet Link bij jou in de buurt, op scholen, festivals, in theaters en de onconventionele podia. Link (bege)leidt creatieve werkprocessen en promoot lokale theater- en dansactiviteiten in Europa en Afrika, met name vanuit Nederland én Kenia.

Jongerentheater Link is proud of its ‘unconventional’ approach aiming at systemic change and we are upbeat to share, take part and define the cross feeding artistry.

Onze kernwaarden:

LINK IS PLEZIER: We zorgen voor een fijne sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.

LINK IS ONTDEKKEN: Wie meedoet met Link, groeit doordat hij/zij zichzelf en anderen beter leert kennen.

LINK IS DOEN: We laten je met dans, theater en muziek creatief talent ervaren.

LINK IS MET ELKAAR: We laten kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken.

LINK is DOEN PLEZIER MET ELKAAR ONTDEKKEN

anbi

doneren

Stichting Jongerentheater Link, Kamer van Koophandel 30214879

Stichting Jongerentheater Link is per 1 januari 2013 aangemerkt als ANBI en ook als  Culturele ANBI

RSIN/fiscaal nummer: 815896785

Artistieke en zakelijke leiding:

Odak Onyango

Saskia Ottenhoff

Bestuurders:

Voorzitter: S. Huygens

Secretaris: J.E. Baart

Penningmeester: J. Ottenhoff

Gevolmachtigden: Procuratiehouder: Saskia Ottenhoff

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting werkt op projectbasis en heeft geen personeel in loondienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016-2020:

Voor de komende jaren streeft Stg JT Link naar de uitvoering van a) dans- en theaterprojecten met internationaal en multidisciplinair karakter. b) Verder ontwikkelen van projecten op het gebied van drinkwater waarbij kennis en inzichten op het gebied (de organisatie van) dans en theateractiviteiten actief worden ingezet in het de bewustwordingsactiviteiten en uitwisselingsactiviteiten. c) ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij op informele wijze en spelenderwijs kinderen en jongeren betrokken worden en kennis kunnen maken met dans en theater (community arts projecten).

Stichting Jongerentheater Link (Stg. JT Link) beoogt geen winst. Alle genereerde inkomsten komen ten goede aan de beoogde activiteiten zoals genoemd in de statutaire doelstelling.

Bij een liquidatiesaldo draagt Stg. JT Link zorg voor de overdracht naar een non-profit organisatie die een gelijksoortige doelstelling (en ANBI status) heeft als Stg. JT Link.

Tot op heden heeft Stg JT Link met name gelden geworven middels: via a) fondsenwerving; fondsen aanschrijven en subsidieverzoeken indienen voor projecten/programma’s b) samenwerking; via samenwerkingen met partnerorganisaties bespaart Stg JT Link op bepaalde onkosten c) donaties d) vrijwilligerswerk; Stg JT Link heeft een groot deel van haar succes te danken aan de gecommiteerde en gepassioneerde houding vanuit bestuur en projectleiders. Veel werk wordt vrijwillig verricht door de artistieke/zakelijke leiding en projectleiders.

financieel en administratief beheer:

Financiele en administratieve ervaringen voor gesubsidieerde projecten zijn er binnen stichting Jongerentheater Link sinds 2006. Deze projecten worden vaak door meerdere instanties en/of organisaties ondersteund waarvoor naar een ieder een financiele verantwoording wordt opgesteld naast een project inhoudelijk verslag. Afhankelijk van het aantal instanties en/of organisaties worden de financien met relatie tot de bijdrage beheerd. Voor de beheerbaarheid van deze en andere projecten maken we gebruik van een hiervoor ontwikkeld programma welk op elk gewenst moment een financiele rapportage genereerd. Met deze ervaring wordt het financiele beheer inclusief boekhouding, rapportages en overzichten beheerd. Ten behoeve van de jaarrekening wordt er een concept gegenereerd met de vereiste overzichten, deze wordt door een derde onafhankelijke partij gecontroleerd en geformaliseerd. Voor de audit wordt door de derde onafhankelijke partij samengewerkt met een accountant (ASAK in Houten – belastingconsulenten, loonadministratie, bedrijfsadministratie).

Overview projects 2006 – 2021

overview projects 2006 – today

Jaarstukken

Jaarrekening Stichting Jongerentheater Link 2020

Jaarrekening Stichting Jongerentheater Link 2019

Jaarrekening Stichting Jongerentheater Link 2018

Inhoudelijke project verslagen

Xposed Xchange 2019 – documentary

Xposed Xchange 2019

Water en Maji op School (2)

Water Hier Maji Daar

%d bloggers liken dit: