Deze diashow vereist JavaScript.

WATER HIER MAJI DAAR

SPORTIEVE OPENING DRINKWATERTAPPUNTEN

Op woensdag 21 september, tijdens de Beweegweek in Utrecht Noordwest, openen de kinderen en leerkrachten van basisschool De Boemerang in de Utrechtse wijk Ondiep op sportieve wijze twee drinkwatertappunten van Join The Pipe én een drinkwatertappunt in Kenia door mee te doen met de Kids Water Run van Jongerentheater Link in Speeltuin Noordse Park.

Kinderen rennen tijdens de Kids Water Run met water gevulde flessen van het tappunt op Boerhavenplein naar het tappunt in Speeltuin Noordse Park. Het statiegeld van de flessen komt ten goede aan het drinkwaterproject in Kenia.

Met de Kids Water Run worden de kinderen gestimuleerd om meer te bewegen en water te drinken. Daarbij krijgen de kinderen ook een blik in het leven van hun leeftijdgenoten in Kenia. Odak en Saskia van Jongerentheater Link gaan ter voorbereiding op de Kids Water Run alle klassen van De Boemrang langs en vertellen over het drinkwatertappunt in Kenia waar zij zelf aan hebben meegewerkt afgelopen zomervakantie. In Nederland hebben we veilig, schoon en lekker drinkwater, zo uit de kraan. Maar dat is niet voor iedereen zo op deze wereld.

Janneke Baan, sociaal makelaar in Speeltuin Noordse Park: “De Speeltuin moedigt de Kids Water Run aan. Kinderen spelen vandaag de dag vijftig procent minder buiten dan twintig jaar geleden. Mobiel, i-pad, tv en computer hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht. In een steeds drukkere stad is er buiten gewoon letterlijk minder veilige speelruimte. Als speeltuin brengen we de buurt graag in beweging en weer meer naar buiten. We willen het aanbod in de speeltuin goed laten aansluiten op behoeften in de omgeving en op actuele ontwikkelingen in buurt en maatschappij.”

Het plaatsen van de watertappunten in Utrecht wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, Vitens en is in samenwerking met Join The Pipe. De Kids Water Run en het drinkwatertappunt in Kenia zijn een onderdeel van het project ‘Water Hier Maji Daar’ en worden mede mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van Utrecht4GlobalGoals en is in samenwerking met Jongerentheater Link, Speeltuin Noordse Park en De Boemerang. (Maji betekent water in Kiswahili).


Utrecht Global Goal CityOp 7 april 2015 stemde de gemeenteraad in met de ambitie van het college van B&W van Utrecht uit om Global Goals City te worden. Daarmee spreekt de gemeente uit zich in te zetten voor de realisering van de Global Goals. De gemeente werkt samen met burgers, stichtingen, initiatieven en bedrijven die in Utrecht actief bezig zijn met de Global Goals onder de naam: Utrecht4GlobalGoals.

Utrecht4GlobalGoals zet zich in om zoveel mogelijk Utrechters te laten weten wat de Global Goals zijn en hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Dat Utrecht over zijn grenzen kijkt en dat internationale samenwerking helemaal geen ver-van-je-bedshow hoeft te zijn.

Speeltuin Noordse ParkSpeeltuin Noordse Park ligt tussen het Noordse Park en de Vecht, op de grens van Pijlsweerd en Ondiep net ten noorden van de binnenstad. Speeltuin Noordse Park is ruim van opzet en heeft zowel buiten als binnen speelruimte. Er zijn speeltoestellen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Er is een grote zandbak, een buurtmoestuin en dierenverblijven. Er is een spetterbadje met bankjes eromheen, een voetbalkooi, een basketbalveldje, klimtoestellen en vrije speelruimte. Het is een vreedzame speeltuin waar iedereen welkom is. Kinderen, ouders en buurtbewoners worden uitgenodigt om mee te denken en mee te doen met het activiteitenaanbod en de ontwikkeling van de speeltuin.

Basisschool De BoemerangDe Boemerang is een christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting en het team van De Boemerang willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen op school. Wij willen een ontmoetingsschool zijn.

Dat betekent dat wij openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder onze eigen identiteit te verliezen. In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal. De Boemerang heeft twee locaties die gehuisvest zijn in de wijk Ondiep.

Join The PipeIn Nederland hebben we veilig, schoon en lekker drinkwater, zo uit de kraan. En tegenwoordig kun je ook op steeds meer plaatsen drinkwater zelf tappen bij de tappunten, ook in Utrecht.

Ruim één miljard mensen op aarde hebben géén toegang tot veilig en schoon drinkwater. Veel van hen – voornamelijk kinderen – sterven aan de gevolgen van vervuild water en slechte hygiëne. Verschillende organisaties in Nederland proberen te helpen bij het oplossen van het drinkwaterprobleem in de wereld. Door waterputten, tappunten, wc’s en douches aan te leggen. Een van deze organisaties is ‘Join the pipe’. Het doel van deze organisatie is om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. Zij doen dit door watertappunten te plaatsen. Een deel van de opbrengst van ieder tappunt dat zij in Nederland aanleggen, gebruiken zij om een watertap aan te leggen in Afrika. Join the pipe wil de ‘langste waterleiding’ van de wereld bouwen om zo iedereen, overal ter wereld, van schoon drinkwater te voorzien.

Beweegweek 2016 Zuilen, Ondiep en PijlsweerdZondag 18 september zal De Beweegweek 2016 weer van start gaan. De hele week zijn er allerlei gratis sport- en dansactiviteiten voor jong en oud in wijkgebouwen, bij sport- en dansscholen en bij verenigingen. Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar weer activiteiten op het gebied van voeding, die zich richten op een gezonde leefstijl.