Link-Ubuntu Performing their creative work ‘Running’ @ Festival Hier & Daar!

‘Running’ is een bewegingstheaterstuk over het continue rennen, van ergens tot nergens en van nergens tot ergens … ‘Running’ wordt uitgevoerd door vluchtelingen die Nederland verblijven en in samenwerking met Link op fysieke wijze vorm hebben gegeven aan een reis die maar niet aan een einde blijkt te komen. A moving piece door Link en Ubuntu-huis.

met dank aan XminY